Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 27/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 18/09/2013
Ngày đăng công báo: 12/10/2013
Ngày hiệu lực: 15/11/2013
Ngày hết hiệu lực: 01/06/2017
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 27/2013/TT-BYT
Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Hiệu lực văn bản: Đã biết