Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 24/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 28/12/2012
Ngày đăng công báo: 07/02/2013
Ngày hiệu lực: 05/03/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 24/2012/TT-BTNMT
Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Hiệu lực văn bản: Đã biết