Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 23/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 23/11/2012
Ngày đăng công báo: 14/12/2012
Ngày hiệu lực: 07/01/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 23/2012/TT-BKHCN
Người ký: Lê Đình Tiến
Hiệu lực văn bản: Đã biết