Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 220/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 31/12/2013
Ngày đăng công báo: 31/01/2014
Ngày hiệu lực: 15/02/2014
Ngày hết hiệu lực: 15/02/2016
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 220/2013/TT-BTC
Người ký: Trần Văn Hiếu
Hiệu lực văn bản: Đã biết