Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 15/11/2012
Ngày đăng công báo: 29/12/2012
Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Ngày hết hiệu lực: 01/04/2015
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 196/2012/TT-BTC
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Đã biết