Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 18/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 31/10/2013
Ngày đăng công báo: 22/11/2013
Ngày hiệu lực: 15/11/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 18/2013/TT-BXD
Người ký: Nguyễn Trần Nam
Hiệu lực văn bản: Đã biết