Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 13/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 24/01/2014
Ngày đăng công báo: 19/02/2014
Ngày hiệu lực: 10/03/2014
Ngày hết hiệu lực: 01/04/2015
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 13/2014/TT-BTC
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Đã biết