Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 10/09/2013
Ngày đăng công báo: 25/10/2013
Ngày hiệu lực: 01/11/2013
Ngày hết hiệu lực: 01/04/2015
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Đã biết