Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 20/04/2017
Ngày đăng công báo: 07/05/2017
Ngày hiệu lực: 15/06/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 11/2017/TT-BLĐTBXH
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Hiệu lực văn bản: Đã biết