Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 08/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Nhà nước áp dụng cho hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 10/01/2013
Ngày đăng công báo: 19/02/2013
Ngày hiệu lực: 01/03/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 08/2013/TT-BTC
Người ký: Phạm Sỹ Danh
Hiệu lực văn bản: Đã biết