Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 08/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 05/04/2011
Ngày đăng công báo: 28/04/2011
Ngày hiệu lực: 20/05/2011
Ngày hết hiệu lực: 16/01/2014
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 08/2011/TT-BTP
Người ký: Hà Hùng Cường
Hiệu lực văn bản: Đã biết