Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 15/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 01/05/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 06/2017/TT-BGDĐT
Người ký: Bùi Văn Ga
Hiệu lực văn bản: Đã biết