Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 16/04/2013
Ngày đăng công báo: 14/05/2013
Ngày hiệu lực: 01/06/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 04/2013/TT-BNV
Người ký: Văn Tất Thu
Hiệu lực văn bản: Đã biết