Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 14/02/2017
Ngày đăng công báo: 28/02/2017
Ngày hiệu lực: 02/04/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 01/2017/TT-BKHĐT
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết