Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 21/01/2013
Ngày đăng công báo: 08/02/2013
Ngày hiệu lực: 15/04/2013
Ngày hết hiệu lực: 15/01/2016
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 01/2013/TT-BKHĐT
Người ký: Bùi Quang Vinh
Hiệu lực văn bản: Đã biết