Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 19/01/2011
Ngày đăng công báo: 11/02/2011
Ngày hiệu lực: 05/03/2011
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 01/2011/TT-BNV
Người ký: Trần Văn Tuấn
Hiệu lực văn bản: Đã biết