Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 24/06/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 24/06/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 995/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết