Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 759/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách Nhà nước và kho bạc (TABMIS)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 16/04/2013
Ngày đăng công báo: 14/05/2013
Ngày hiệu lực: 16/04/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 759/QĐ-BTC
Người ký: Nguyễn Đức Chi
Hiệu lực văn bản: Đã biết