Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 582/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Ngày ban hành: 18/12/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 18/12/2013
Ngày hết hiệu lực: 29/02/2016
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 582/QĐ-UBDT
Người ký: Giàng Seo Phử
Hiệu lực văn bản: Đã biết