Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 07/10/2013
Ngày đăng công báo: 19/10/2013
Ngày hiệu lực: 22/11/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 56/2013/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết