Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 55/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình tiến hành cho một cuộc thanh tra trách nhiệm về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 09/01/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 09/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 55/QĐ-BYT
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Hiệu lực văn bản: Đã biết