Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 01/04/2013
Ngày đăng công báo: 10/04/2013
Ngày hiệu lực: 01/04/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 539/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết