Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 19/04/2017
Ngày đăng công báo: 28/04/2017
Ngày hiệu lực: 19/04/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 524/QĐ-TTg
Người ký: Trương Hòa Bình
Hiệu lực văn bản: Đã biết