Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 17/04/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 17/04/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 498/QĐ-TTg
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết