Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Ngày ban hành: 11/11/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 21/11/2013
Ngày hết hiệu lực: 09/01/2016
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 49/2013/QĐ-UBND
Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Hiệu lực văn bản: Đã biết