Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 20/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 20/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 408/QĐ-LĐTBXH
Người ký: Đào Ngọc Dung
Hiệu lực văn bản: Đã biết