Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 15/03/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 15/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 329/QĐ-TTg
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Đã biết