Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 2405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 10/12/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 10/12/2013
Ngày hết hiệu lực: 01/02/2016
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2405/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết