Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 208/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 10/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 10/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 208/QĐ-KTNN
Người ký: Hồ Đức Phớc
Hiệu lực văn bản: Đã biết