Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 14/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 200/QĐ-TTg
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết