Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 13/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 13/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 193/QĐ-TTg
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết