Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 13/02/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 13/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 191/QĐ-TTg
Người ký: Phạm Bình Minh
Hiệu lực văn bản: Đã biết