Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 06/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 14/QĐ-TTg
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Đã biết