Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Ngày ban hành: 24/04/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 03/05/2013
Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 13/2013/QĐ-UBND
Người ký: Vũ Hồng Khanh
Hiệu lực văn bản: Đã biết