Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 27/01/2014
Ngày đăng công báo: 17/02/2014
Ngày hiệu lực: 01/04/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 12/2014/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết