Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 1055/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành: 02/10/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2015
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1055/QĐ-BHXH
Người ký: Lê Bạch Hồng
Hiệu lực văn bản: Đã biết