Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 16/03/2017
Ngày đăng công báo: 30/03/2017
Ngày hiệu lực: 16/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 05/2017/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết