Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 09/12/2000
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 40/2000/QH10
Người ký: Nông Đức Mạnh
Hiệu lực văn bản: Đã biết