Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ngày ban hành: 16/01/2013
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 01/02/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 561/2013/UBTVQH13
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Hiệu lực văn bản: Đã biết