Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết 36/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 15/04/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 15/04/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 36/NQ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết