Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 21/11/2012
Ngày đăng công báo: 25/12/2012
Ngày hiệu lực: 01/02/2013
Ngày hết hiệu lực: 28/11/2014
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 35/2012/QH13
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Hiệu lực văn bản: Đã biết