Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết 113/NQ-CP của Chính phủ về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 31/12/2016
Ngày đăng công báo: 15/01/2017
Ngày hiệu lực: 31/12/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 113/NQ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết