Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực: 06/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 02/NQ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết