Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/01/2017
Ngày đăng công báo: 15/01/2017
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 01/NQ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết