Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 08/11/2012
Ngày đăng công báo: 19/11/2012
Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 92/2012/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết