Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 70/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 02/07/2013
Ngày đăng công báo: 13/07/2013
Ngày hiệu lực: 16/08/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 70/2013/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết