Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/04/2013
Ngày đăng công báo: 03/05/2013
Ngày hiệu lực: 10/06/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 36/2013/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Đã biết