Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 15/03/2017
Ngày đăng công báo: 26/03/2017
Ngày hiệu lực: 15/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 27/2017/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết