Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/03/2017
Ngày đăng công báo: 25/03/2017
Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 25/2017/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Đã biết