Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Nghị định 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 03/03/2006
Ngày đăng công báo: 10/03/2006
Ngày hiệu lực: 25/03/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 23/2006/NĐ-CP
Người ký: Phan Văn Khải
Hiệu lực văn bản: Đã biết